CENTAR ZA LEČENJE GLAVOBOLJE KRUŠEVAC

Prof. dr Snežana Filipovć
Prim dr Svetozar Katunac
dr Dragana Denić

Nekoliko stotina poznatih vrsta glavobolja

predstavlja ovu oblast medicine kao jednu od najkompleksnijih. Poštujući protokole Internacionalne Asocijacije za glavobolje, u ovom centru se na uspešan način primenjuju dijagnostičke i terapijske procedure koje značajno poboljšavaju kvalitet života obolelih.

Najčešći simptomi naših pacijenata:

Pulsirajuća ili tupa glavobolja, mučnina, povraćanje, vrtoglavica, potpuna ili delimična onesposobljenost za izvršavanje svakodnevnih profesionalnih ili porodičnih obaveza, neraspoloženje..

U centru za glavobolju mogu se obaviti sledeći pregledi:

 • Neurološki pregled subspecijaliste-eksperta za glavobolje;
 • Određivanje individualnih terapijskih procedura usmerenih ka prekidu ataka glavobolja, kao i prevenciji i smanjenju broja glavobolja;
 • Detoksikacione procedure (lečenje svakodnevnih glavobolja koje su posledica prekomerne upotrebe analgetika);
 • Kreiranje strategije u pravcu prepoznavanja i smanjenja faktora koji provociraju nastanak glavobolja. Promena životnih navika i načina ishrane;
 • Konsultativni pregledi neuroloških bolesnika od strane lekara svih specijalnosti – multidisciplinarni pristup;
 • Bihejvioralna psihoterapija;
 • Biofeedback trening;
 • Neurofeedback;
 • Psihoanalitička psihoterapija;
 • Suportativna psihoterapija;
 • Fizikalna procedura;
 • Nerfarmakološke terapijske procedure lečenja glavobolja neuroelektrostimulacijom (Perkutana i Transkutana neuroelektrostimulacija)
Dijagnostičke procedure:
 • Elektroencefalografija
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDFI)
 • Očno dno i pregled oftalmologa
 • Pregled ORL larigologa
 • Transkranijalni kolor kodirani dopler krvnih sudova mozga (TCCD)
 • Holter krvnog pritiska
 • Magnetna rezonanca- Dijagnostika na aparatu za magnetnu rezonancu moždanog tkiva i krvnih sudova mozga.