GINEKOLOGIJA

dr Hadži Zoran Ranđelović
prof dr Petar Počekovac
dr Tanja Vojvodić

Dr Dejana Milojević
Dr Tanja ilić
dr Radica Rilak

U sklopu ambulante za ginekologiju i porodiljstvo u mogućnosti smo uraditi kompletnu obradu, te po dobijenim nalazima ordinirati adekvatnu terapiju. U sklopu ambulante moguće je uraditi sledeće dijagnostičko-terapijske postupke i zahvate:

 • Specijalistički ginekološki pregled.
 • Ginekološki ultrazvuk.
 • 4D Ultrazvuk
 • Kolposkopija
 • Ginekološki kolor doppler.
 • PAPA test.
 • HPV testiranje i liječenje.
 • Biopsija i patohistološka analiza uzoraka.
 • Praćenje trudnoće.
 • CTG- kardiotokografija
 • Kontracepcija (saveti, instrukcije).
 • Postavljanje i vađenje spirale.
 • Ginekološka urologija.
 • Ginekološka onkologija.
 • Ginekološka endokrinologija.
 • Terapija – lečenje pacijentkinja.