KARDIOLOGIJA

Dr Dragan Drobnjak

Dr Živorad Isailović

U sklopu kardiološke ambulante može se uraditi kompletna neinvazivna subspecijalistička obrada srca, te po dobijenim nalazima ordinirati adekvatna terapija. U sklopu kardiološke ambulante moguće je uraditi sledeće dijagnostičko-terapijske postupke i zahvate:

 • Subpecijalistički kardiološki pregled pacijenta.
 • EKG snimanje srca (12 kanalni).
 • ECHO (Ultrazvuk srca s kolor dopplerom).
 • STRES ECHO (Ultrazvuk srca s kolor doplerom nakon opterećenja
 • Tkivni kolor doppler miokarda.
 • EGROMETRIJA (egrobicikl).
 • Farmakološki testovi opterećenja srca
 • HOLTER EKG-a (24-časovno snimanje EKG-a)
 • HOLTER PRITISKA (24-časovno snimanje pritiska)
 • Konzilijarni pregled i mišljenje kardiolog, invazivni kardiolog, specijalist nuklearne medicine i kardiohirurg
 • Terapija lečenje visokog krvnog pritiska i drugih bolesti srca

PRVI CENTAR ZA TELEMETRIJSKO PRAĆENJE EKG-A U RASINSKOM I RAŠKOM OKRUGU

CENTAR ZA POLIKLINIČKU DIJAGNOSTIKU ISPITIVANJE I LEČENJE POREMEĆAJA ARTERIJSKOG KRVNOG PRITISKA

EHOKARDIOGRAFIJA