CENTAR ZA ŠTITASTU ŽLEZDU

Dr Goran Lilić

Dr Bratislav Milovanović

Prim dr Vojkan Kulić

U centru za štitastu žlezdu u mogućnosti smo da u toku samo jedne posete pacijenta uradimo kompletnu obradu štitaste žlezde, te po dobijenim nalazima ordiniramo adekvatnu terapiju. U sklopu centra za štitastu žlezdu moguće je uraditi sledeće dijagnostičko-terapijske postupke i zahvate:

 • Subpecijalistički klinički pregled pacijenta
 • Kolor Doppler ultrazvučni pregled štitaste žlezde i vrata
 • Scintigrafija štitaste žlezde
 • Punkcija štitaste žlezde pod kontrolom ultrazvuka
 • Hormoni štitaste žlezde TSH, FT3, FT4, T3, T4.
 • Antitiela štitaste žlezde anti-TPO, anti-Tg, anti-TR.
 • Tumorske markere Tg, CEA, kalcitonin.
 • Konzilijarni pregled i mišljenje specijaliste nuklearne medicine, hirurga, endokrinologa, onkologa
 • Terapija – lečenje pojačanog rada štitaste žlezde radioaktivnim jodom (I-131NaI)
 • Terapija – lečenje toksičnog adenoma štitaste žlezde radioaktivnim jodom (I-131NaI)
 • Terapija – konzervativno lečenje bolesnika (lečenje tabletama)
 • Scintigrafija štitaste žlezde sa 99mTc pertehnetatom
 • Scintigrafija štitaste žlezde sa 131 NaI
 • Scintigrafija štitaste žlezde sa 99mTc MIBI
 • Scintigrafija štitaste žlezde sa 99mTc pertehnetatom
 • Scintigrafija štitaste žlezde sa 131 NaI
 • Scintigrafija štitaste žlezde sa 99mTc MIBI
 • Scintigrafija paraštitastih žlezda (99mTc MIBI)

 

 

Medicus269