GASTROENETROLOGIJA

Ass mr sc med Bojan Mladenović

  • Gastroenterološki pregled sa ultrazvukom
  • Gastroskopija
  • Kolonoskopija
  • Rektorkopija
  • Uzimanje histopatološkog materijala

Pomenute dijagnostičke procedure možemo uraditi i u anesteziji.