NEUROLOGIJA

Dr Dragana Denić

Prim. Dr Svetozar Katunac

Prof. Dr Snežana Filipović Danić

U sklopu neurološke ambulante u mogućnosti smo učiniti sofisticiranu neurološku obradu, te po dobijenim nalazima ordinirati adekvatnu terapiju. Naglasak je na savremenoj funkcionalnoj (metaboličkoj) dijagnostici Parkinsonove bolesti, demencija, tumora i bolesti krvnih žila mozga, te lečenju neuroloških bolesti. U sklopu neurološke ambulante moguće je učiniti sledeće dijagnostičko-terapijske postupke i zahvate:

  • Specijalistički neurološki pregled pacijenta.
  • Ultrazvučna analiza različitih regija.
  • Kolor doppler karotida.
  • EEG
  • Kolor doppler VB sliva.
  • Transkranijalni kolor doppler (TCCD).
  • Konzilijarni pregled i mišljenje neurolog, neurohirurg, neuroradiolog, specijalista  nuklearne medicine, onkolog, psiholog, psihijatar
  • Terapija – lečenje pacijenta