PSIHIJATRIJA

Dr Ružica Milošević

Vrste uluga:

  • Dijagnostička eksploaracija ličnosti
  • Diferencijalna dijagnostika
  • Konsultativni pregled
  • Farmakoterapija