REUMATOLOGIJA

Prof. Dr sci med

Vojkan Nestorović

U sklopu reumatološko fizijatrijske ambulante moguće je uraditi sledeće dijagnostičko-terapisjke postupke i zahvate i to:

 • Specijalistički pregled reumatologa
 • Specijalistički pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Ultrazvuk dečijih kukova
 • Ultrazvuk struktura lokomotornog aparata
 • Kolor doppler u reumatologiji
 • Osteodenzitometrija
 • Lečenje upale zglobova
 • Blokade
 • Punkcija zglobova po kontrolom ultrazvuka.
 • Biopsija i patohistološka analiza mišića.
 • Hirurški zahvati.

Terapija – lečenje boli i drugih ortopedskih bolesti.