TEST OPTEREĆENJA

Test opterećenja

izvode osobe sa i bez srčanih tegoba sa faktorima rizika (pušač, masnoće u krvi, dijabetes, genetski predisponirane, hipertenzija, fizička neaktivnost..) sve u cilju prevencije i ranog otkrivanja koronarne bolesti.

Preporuka je da stabilni srčani bolesnici periodično izvode test opterećenja u cilju praćenja efikasnosti terapije i određivanja stepena bezbedne fizičke aktivnosti.

Šta test opterećenja otkriva:
 • prohodnost koronarnih arterija,
 • sklonost ka poremećajima srčanog ritma,
 • skrivene znakove popuštanja snage srčanog mišića,
 • kretanje krvnog pritiska i pulsa u naporu,
 • stepen zamora i njegov uzrok.

Za vreme testa pacijent EKG kablove i teleadapter nosi na sebi, kao Holter EKG-a i daljinski se prati. Ovakav način povezivanja omogućava ehokardiografski monitoring u naporu, na kraju i neposredno nakon prekida testa (Stres EHOkardiografski test).

Pre testa opterećenja vrši se:
 • Postavljanje EKG kablova i teleadaptera,
 • Merenje krvnog pritiska i pulsa u stanju mirovanja,
 • Merenje telesne visine, telesne težine i određivanje BMI (visinsko težinski odnos – eng. Body Mass Index).

Na osnovu ovih podataka kao i prethodnih rezultata, starosne dobi, kompijuter računa koliko je potrebno zamoriti vaše srce i krvne sudove.

Tok testa:

Nakon merenja, pacijent staje na ERGOBICIKL, koji potom polako počinje da se kreće. Pacijentu su pristupni rukohvati radi lakšeg kretanja. ERGOBICIKL uz nadzor kardiologa polako ubrzava, a zatim veoma postepeno pravi veće opterećenje pri okretanju pedala. Sve vreme ste pod stalnim nadzorom medicinske sestre, kardiologa i računara koji očitava parametre vašeg srca u naporu. Po postizanju odgovarajućeg napora, računar postepeno usporava i vraća opterećenje ergobicikla na početni položaj i pacijent silazi sa trake.

Nakon Testa sledi:
 • Merenje krvnog pritiska i pulsa u stanju mirovanja;
 • Skidanje EKG kablova;
 • Predah i analiza rezultata sa kardiologom i ažuriranje terapiije i medicinskog kartona.
Trajanje Testa

U zavisnosti od kondicije, fizičke pripremljenosti, starosne dobi, kao i opšteg zdravstvenog stanja test fizičkim opterećenjem može trajati i do 45 minuta (za sportiste).

Priprema za izvođenje ERGO TESTA:

Uveče i na dan testa izostaviti iz terapije: beta blokatore (lekovi koji usporavaju srčani ritam: Atenolol, Prinorm, Prescolol, Concor, Nebilet, Panapres, Propranolol, Dilatrend, Karvilex, Milenol, Tensec, Binevol, Biprez i sl) i Dilacor. Na dan testa ne uzeti: Koronarne dilatatore (Monizol, Dilcoran, Lopion, Molicor, Isosorb R). Obavezno uzeti svu stalnu terapiju (naročito za krvni pritisak), osim u slučaju pacijenata koji uzimaju antiaritmike (Propafen ili Amiodaron) konsultovati kardiologa koji treba da radi test. Pacijenti koji nisu bili na kardiološkom pregledu duže od mesec dana pre testa, treba da urade pregled. Poželjno je da se pre testa uradi i EHO srca. Ako pacijenti imaju EHOkardiografski pregled urađen ranije, on ne sme da bude stariji od 6 meseci. Dan pre termina testa ili na dan testa poželjno je uraditi K u serumu. 2-3 sata pre testa lagani obrok da bi se izbegla hipoglikemijska reakcija. Ne konzumirati kafu, kofeinske napitke, Coca Colu, ne pušiti cigarete. Obući/poneti laganu obuću (bez štikli, po mogućstvu patike) i prikladnu odeću za brzo hodanje ili vožnju biciklom. Doći odmoran i naspavan. Dijabetičari pre testa treba nešto da pojedu, da popiju svoju uobičajenu oralnu terapiju, a pacijenti na insulinskoj terapiji pre testa treba da smanje dozu inslulina za 2-4 ij. Žene ne bi trebale da rade test za vreme menstruacije. Poneti kompletnu medicinsku dokumentaciju. U slučaju tegoba, obavezno obavestiti doktora.