LEKARSKA UVERENJA ZA VOZAČE

Dom Zdravlja “Medikus Universalis” je prva privatna zdravstvena ustanova u Centralnoj Srbiji koja je dobila dozvolu za vršenje zdravstvenih pregleda i izdavanje lekarskih uverenja o telesnoj i duševnoj sposobnosti lica za upravljanje vozilom na motorni pogon.

Zdravstvena inspekcija Ministarstva Zdravlja Srbije utvrdila je da Dom Zdravlja “Medikus Universalis” ispunjava uslove po pitanju prostora, opreme i kadrova za obavljanje ove delatnosti.

Brzo i jednostavno u prijatnom ambijentu Medicus Universalis-a, obavite sve neophodne preglede za izdavanje vozačke dozvole, u roku od jednog do dva sata. Dom Zdravlja Medicus Universalis će Vam izdati lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom.

Lekarski pregled za vozačku dozvolu kategorije A i B traje jedan i po do dva sata i može se realizovati u prostorijama Doma Zdravlja Medicusa kako u Kruševcu tako u i u Kraljevu. Lekarski pregled se sastoji od pregleda psihologa, neuropsihijatra, oftalmologa i specijaliste medicine rada.

Lekarski pregled za vozačku dozvolu C, D i E kao i pregledi za profesionalce vozače i taksiste i produženje vozačkih dozvola, traje oko dva sata i takođe se može realizovati na naše obe lokacije u Kruševcu i Kraljevu. Lekarski pregled se sastoji od laboratorijskih analiza krvi i urina, EKG-a,  pregleda psihologa, neuropsihijatra, oftalmologa i specijaliste medicine rada.

Specijalistički pregledi potrebni za izdavanje lekarskog uverenja za vozače se mogu obaviti u Kruševcu na lokaciji u Rasadniku, ulica Kralja Aleksandra Ujedinitelja br.18, svakog radnog dana od 09 do 12 časova, u Kraljevu u ulici Cara Dušana br.80.