PRVI CENTAR ZA TELEMETRIJSKO PRAĆENJE EKG-A U RASINSKOM I RAŠKOM OKRUGU

Real-time (ex tempore) tehnologija:

Koristi se u posebnim slučajevima, kada je s obzirom na njihovu prirodu neophodno obezbediti komunikaciju između pacijenta i lekara u realnom vremenu (uživo). EKG kontinuirano pristiže u realnom vremenu u dijagnostički centar i na android mobilni telefon odgovornog kardiologa tako da je moguće zbrinjavanje udaljenih pacijenta u pravom trenutku bez zakašnjenja.

Real-time tehnologija omogućava:
  • Kontinuriano praćenje pacijenta 6.kanalnim Holter EKG monitoringom, sve do snimanja patološkog nalaza i zbrinjavanja pacijenta;
  • Praćenje pacijenta u njegovoj kući, u vanbolničkom okruženju, bez prostornog ograničenja;
  • Da korišćenjem Internet konekcije pacijent svakodnevno u kontinuitetu šalje EKG zapis do dijagnostičkog centra i na android mobilni telefon odgovornog kardiologa
  • Konzilijarno praćenje pacijenta – snimak je moguće prosleđivati na više uređaja istovremeno.

Ovaj način praćenja omogućuje lekaru da po prvi put može da snima pacijenta za tačan broj dana. Nijedan kardiolog ne zna koliko dana treba pratiti pacijenta Holterom zato što kardiolozi ne mogu predvideti kada će se pojaviti značajni tranzientni EKG događaji. Na osnovu ispitivanja ustanovljeno je da dosadašnji 24h holter EKG pružaju šansu za detekciju promena na EKG-u svega 59%. Tek sa preko 4 dana snimanja dobijamo 91% verovatnoće otkrivanja patološkij događaja, a tek nakon 7 uzastopnih dana šansa za detekciju značajnih EKG abnormalnosti je oko 80%.

1 dan= 59% Detekcije

2 dana= 67% Detekcije

3 dana= 80% Detekcije

4 dana= 91% Detekcije

5 dana= 98% Detekcije

Indikacije za višednevno daljinsko praćenje rada srca:

gubitak svesti nepoznatog uzroka (sinkope), nesvestica, vrtoglavica, osećaj lupanja, preskakanje srca, bol u grudima, ishemijsko oboljenje srca (koronarna bolest, anginozni napad) prethodno nedijagnostikovani  klasičnim metodama, prevencija srčanog i moždanog udara, praćenje pacijenta sa visokim kardiovaskularnim rizikom u odsustvu subjektivnih tegoba, u cilju procene rizika i praćenja efekta terapije.

Višednevno praćenje pacijenta predstavlja optimalni način za:
  • Detekciju artijalne fibrilacije, svih vrsta epizoda ventrikularnih i supraventrikularnih poremećaja srčanog ritma, pauza, svih vrsta blokova
  • Praćenje dinamike ST segmenta, QT I Sleep Apnee, T-talasa Alternans, rada Pace-makera.