Usluge

Pogledajte kompletnu ponudu specijalističkih i drugih usluga.

OPŠTA MEDICINA

DIJAGNOSTIKA

PSIHIJATRIJA

OTORINOLARINGOLOGIJA

MEDICINA RADA

GASTROENTEROLOGIJA

NEFROLOGIJA

ENDOKRINOLOGIJA

CENTAR ZA ŠTITASTU ŽLEZDU

TEST OPTEREĆENJA

UROLOGIJA

KARDIOLOGIJA

LABORATORIJA

REUMATOLOGIJA

OFTALMOLOGIJA

PEDIJATRIJA

GINEKOLOGIJA

PNEUMOFIZIOLOGIJA

INFEKTOLOGIJA

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

SLUŽBA ZA AMBULANTNO-DIJAGNOSTIČKE I TERAPEUTSKE INTERVENCIJE

CENTAR ZA ZDRAVLJE DOJKI KRUŠEVAC „MEDICUS UNIVERSALIS NESTOR“

AMBULANTA ZA BOL

PNEUMOFTIZIOLOGIJA

DERMATOVENEROLOGIJA

HIRURGIJA

ONKOLOGIJA

ORTOPEDIJA

PSIHOLOGIJA

NEUROLOGIJA

SCINTIGRAFIJA, NUKLEARNA MEDICINA

CENTAR ZA LEČENJE GLAVOBOLJE KRUŠEVAC

OPŠTA MEDICINA

DIJAGNOSTIKA

OTORINOLARINGOLOGIJA

ENDOKRINOLOGIJA

KARDIOLOGIJA

REUMATOLOGIJA

PEDIJATRIJA

NEUROLOGIJA

LABORATORIJA

PSIHOLOGIJA

MEDICINA RADA

GASTROENTEROLOGIJA

GINEKOLOGIJA