Usluge

Pogledajte kompletnu ponudu specijalističkih i drugih usluga.

OPŠTA MEDICINA

RADIOLOGIJA

PSIHIJATRIJA

NEUROPSIHIJATRIJA

OTORINOLARINGOLOGIJA

MEDICINA RADA

GASTROENTEROLOGIJA

NEFROLOGIJA

ENDOKRINOLOGIJA

CENTAR ZA ŠTITASTU ŽLEZDU

TEST OPTEREĆENJA

UROLOGIJA

KARDIOLOGIJA

LABORATORIJA

REUMATOLOGIJA

OFTALMOLOGIJA

PEDIJATRIJA

GINEKOLOGIJA

INFEKTOLOGIJA

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

SLUŽBA ZA AMBULANTNO-DIJAGNOSTIČKE I TERAPEUTSKE INTERVENCIJE

CENTAR ZA ZDRAVLJE DOJKI KRUŠEVAC „MEDICUS UNIVERSALIS NESTOR“

AMBULANTA ZA BOL

PNEUMOFTIZIOLOGIJA

DERMATOVENEROLOGIJA

HIRURGIJA

ONKOLOGIJA

ORTOPEDIJA

PSIHOLOGIJA

NEUROLOGIJA

SCINTIGRAFIJA, NUKLEARNA MEDICINA

CENTAR ZA LEČENJE GLAVOBOLJE KRUŠEVAC