LEKARSKI PREGLED FIZIČKIH LICA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

Dom zdravlja MEDICUS UNIVERSALIS po odobrenju MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE br 53-361-29/2016-09 formirao je Komisiju o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja .

Lekarski pregled fizičkih lica za držanje i nošenje oružja se sastoji od:

  1. ispitivanja čula sluha (tonalna liminarna audiometrija) i vestibularne funkcije (ortostatski i dinamostatski testovi);po potreebi pregled specijaliste ORL
  2. pregleda doktora specijaliste oftalmologije: anamneza, spoljašnji pregled oka i adneksa oka, pregled očnog dna, ispitivanje vidnih funkcija (oštrina vida na daljinu i blizinu, binokularni vid, kolorni vid, forije, fuzije, dubinski vid i vidno polje);
  3. pregleda doktora specijaliste neuropsihijatrije: anamneza, psihički status, pregled glave, vrata, kranijalnih živaca, kičmenog stuba, ekstremiteta, motorike, refleksa, senzibiliteta, govora, pisanja;
  4. pregleda diplomiranog psihologa: psihološki intervju, procena kognitivnih sposobnosti, procena osobina ličnosti, sa posebnim naglaskom na emocionalnu stabilnost.
  5. pregleda specijaliste medicine rada.

Komisija radi svakog radnog dana od 08 – 12 h

Kandidat uplaćuje troškove pregleda u iznosu od 4000 dinara (sa PDV)

RASADNIK, KRUŠEVAC
Kralja Aleksandra Prvog Ujedinitelja 18

tel: 037/202372  & 069/8763309oruzje-manja