ONKOLOGIJA

Dr Lela Milovanović

U sklopu hematološko-onkološke ambulante u mogućnosti smo uraditi subspecijalističku hematološku i onkološku obradu, te po dobijenim nalazima ordinirati adekvatnu terapiju. U sklopu ambulante moguće je uraditi sledeće dijagnostičko-terapijske postupke i zahvate:

  • Subspecijalistički pregled onkologa.
  • Ultrazvuk s kolor dopplerom limfnih čvorova.
  • Ultrazvuk s kolor dopplerom tumorskih izraslina.
  • Punkcija limfnih čvorova pod kontrolom ultrazvuka.
  • Tumor markere.
  • Kompletnu laboratorijsku obradu.
  • Terapija – lečenje hematoloških bolesnika.
  • Terapija – lečenje onkoloških bolesnika.