OTORINOLARINGOLOGIJA

Prim. Dr Stevan Miletić

U sklopu ambulante za uho grlo nos moguće je uraditi sledeće dijagnostičko-terapijske procedure i zahvate:

  • Specijalistički ORL pregled.
  • Dijagnostika
  • Mali hirurški zahvati
  • Čitanje RO sinusa I paranazalnih šupljina
  • Sistematski pregled dece za upis u predškolsku ustanovu I školu
  • Audimoterija
  • Terapija – lečenje bolesti nosa, uha, grla i usta.