PNEUMOFTIZIOLOGIJA

Dr Adam Jovadžić

U sklopu pulmološke ambulante radi se subspecijalistička obrada bolesti pluća, te po dobijenim nalazima ordinira adekvatna terapija. U sklopu pulmološke ambulante moguće je uraditi sledeće dijagnostičko-terapijske postupke i zahvate:

  • Subspecijalistički pulmološki pregled pacijenta.
  • Ultrazvuk grudnog koša, pleure, te eventualne i dr.torakalne patologije.
  • Kolor doppler gore navedenih struktura kao i pulmonalne arterije.
  • Spirometrija
  • Ergo-spirometrija (spirometrija u opterećenju)
  • Konzilijarni pregled i mišljenje pulmolog, kardiolog, alergolog, otorinolaringolog, radiolog, specijalist nuklearne medicine, onkolog.
  • Terapija – lečenje plućnih bolesti.