SLUŽBA ZA AMBULATNO-DIJAGNOSTIČKE I TERAPEUTSKE INTERVENCIJE

PATRONAŽNA SLUŽBA I KUĆNO LEČENJE

 • Prevoz pacijenata
 • Specijalistički pregledi u vašem domu
 • Terensko davanje terapije
 • Uzimanje uzoraka za laboratorijske analize
 • Intervencije koje ne zahtevaju uslove zdravstvene ustanove

FIZIKALNA TERPAIJA

 • Ultrazvučna terapija
 • Laserska terapija
 • Magnetna terapija
 • Kinezi- terapija
 • Krio masaža
 • Transkutane električne nervne simulacije (TENS)