PSIHOLOGIJA

Dipl. Psiholog Jelena Bulatović

U sklopu psiholoških usluga pružamo usluge psihoterapeutskog porodičnog savetovanja kao i individualne i grupne treninge asertivnosti, sa sertifikovanim trenerom asertivnosti i psihoterapeutskim porodičnim savetnikom Jelenom Bulatović.

Ostale vrste usluga:

  • Kompletna eksploracija ličnosti sa pisanjem analiza
  • Diferencijalna dijagnostika
  • Procena organskog oštećenja (psihoorganski sindrom)
  • Ispitivanje psihomotornih sposobnosti
  • Individualno savetovanje
  • Porodično savetovanje
  • Asertivno savetovanje
  • Psihološko savetovanje osoba sa hroničnim oboljenjima
  • Psihološke radionice
  • Suportivna terapija