SLUŽBA MEDICINE RADA

Dr Milan Stanković

Prim. Dr Slavica Lazić

Dom Zdravlja “Medikus Universalis” je prva privatna zdravstvena ustanova u Centralnoj Srbiji koja je dobila dozvolu za vršenje zdravstvenih pregleda i izdavanje lekarskih uverenja o telesnoj i duševnoj sposobnosti lica za upravljanje vozilom na motorni pogon.

Zdravstvena inspekcija Ministarstva Zdravlja Srbije utvrdila je da Dom Zdravlja “Medikus Universalis” ispunjava uslove po pitanju prostora, opreme i kadrova za obavljanje ove delatnosti.

Svakog radnog dana u prostorijama Doma Zdravlja “Medikus Universalis Nestor”u Kruševcu, ulica Kralja Aleksandra ujedinitelja broj 18, Rasadnik,  od 08 do 12 časova, i u prostorijama Doma Zdravlja „Medicus Universalis V“ u Kraljevu, ulica Cara Dušana broj 27, svakog utorka, četvrtka od 17 do 19 časova i subotom od 10 do 13 časova, mogu se obaviti specijalistički pregledi potrebni za izdavanje lekarskog uverenja.

Medicina rada je medicinska specijalnost, koja je “usmerena na zaštitu i poboljšanje zdravlja zaposlenih i kontrolu profesionalnih bolesti i povreda na radu. Bavi se procenom rizika na radu i njihovom eliminacijom, kao i održavanjem i razvijanjem radne sposobnosti radnika. Omogućava fizičko, mentalno i socijalno blagostanje zaposlenih.”
Na sastanku zajedničkog komiteta Međunarodne organizacije rada i Svetske zdravstvene organizacije, 1950. godine, određeni su zadaci, redefinisani 1995.godine, sa fokusom na:
– očuvanje i unapređenje zdravlja radnika i radne sposobnosti
– unapređenje radne sredine, sprovođenjem mera bezbednosti i zdravlja na radu
– razvoj organizacije rada i radne kulture, pružanjem podrške zdravlju i bezbednosti na radu

Vrhunski specijalisti iz oblasti medicine rada, deo su našeg tima lekara, osposobljeni za preventivne preglede zaposlenih i dijagnostifikovanje svih profesionalnih bolesti.

 

Vrste pregleda koje se obavljaju

 • Pregledi u cilju izdavanja lekarskih uverenja za:
  • Vozače motornih vozila (amaterske i profesionalne kategorije),
  • Nošenje oružja 
  • – Zasnivanje radnog odnosa,
  • – Rad u inostranstvu,
  • – Sticanje državljanstva,
  • – Dobijanje hraniteljstva I starateljstva,
  • – Smeštaj lica u gerontološki centar
  • – Usvajanje I drugo.
 • Sistematski pregledi:
  • – Prethodni pregledi
  • – Periodični pregledi
  • – Preventivni pregledi
  • – Ciljani pregledi
 • Ocena o radnoj sposobnosti
 • Izrada akta o proceni rizika na radnom mestu

Odsek za izvođenje obuke iz prve pomoći, organizovanje i sprovođenje obuke.